Naujienos

Šaukiamas Pagėgių kredito unijos visuotinis narių susirinkimas

2024 m. kovo 26 d. 12 val. Pagėgių kredito unijos patalpose, adresu Vilniaus g. 36, Pagėgiai šaukiamas Pagėgių kredito unijos visuotinis narių susirinkimas.

Numatoma sekanti darbotvarkė:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Pagėgių kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

7. Kredito unijos informavimas apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimą.

8. Informacija nariams dėl Lietuvos Kredito unijų  32 st. 2 dalies įstatymo pažeidimo. (Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas, t. y. dėl jo nebalsuojama).

Prašymą gauti balsavimo biuletenį rasite ČIA. Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti ČIA, arba klientų aptarnavimo vietoje Vilniaus g. 36, Pagėgiai.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2024-03-26 12 val., atsiųsti paštu nurodytu adresu arba nuskenuotus atsiųsti el. paštu: [email protected]         

         Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpos, adresu Vilniaus g. 36, Pagėgiai.

        Neįvykus visuotiniam narių susirinkimui (nesant kvorumui), pakartotinis susirinkimas šaukiamas 2024 m. kovo 26 d. 15.00 val., adresu Jaunimo g. 3, Pagėgiai, Pagėgių kultūros centre. Pakartotiniame susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį susirinkimą Raimonda Tutlienė, tel.: 8-441-5710, el. paštas: [email protected]

                                                                                                                           Valdyba

Atgal