Naujienos

Šaukiamas Pagėgių kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2023 m. balandžio 11 d. 12 val. Pagėgių kredito unijos patalpose, adresu Vilniaus g. 36, Pagėgiai šaukiamas Pagėgių kredito unijos visuotinis narių susirinkimas.

Numatoma sekanti darbotvarkė:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Valdybos ataskaita už. Ataskaitos įvertinimas.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

5. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Pagėgių kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

7. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimai.

8. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimai.

9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

10. Informacija nariams dėl Lietuvos Kredito unijų  32 st. 2 dalies įstatymo pažeidimo. (Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas, t. y. dėl jo nebalsuojama).

Prašymą gauti balsavimo biuletenį rasite ČIA. Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti ČIA, arba klientų aptarnavimo vietoje Vilniaus g. 36, Pagėgiai.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2023-04-11 12 val., atsiųsti paštu nurodytu adresu arba nuskenuotus atsiųsti el. paštu: [email protected]         

         Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpos, adresu Vilniaus g. 36, Pagėgiai.

        Neįvykus visuotiniam narių susirinkimui (nesant kvorumui), pakartotinis susirinkimas šaukiamas 2023 m. balandžio 12 d. 15.00 val., adresu Jaunimo g. 3, Pagėgiai, Pagėgių kultūros centre. Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį susirinkimą Raimonda Tutlienė, tel.: 8-441-5710, el. paštas: [email protected]

                                                                                                                           Valdyba

Atgal