Naujienos

Šaukiamas Pagėgių kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2022 m. kovo 30 d. 12 val. Pagėgių kredito unijos patalpose, adresu Vilniaus g. 36, Pagėgiai šaukiamas Pagėgių kredito unijos (į/k 110086753) visuotinis narių susirinkimas.

Numatoma sekanti darbotvarkė:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2021 m. Ataskaitos įvertinimas.

2. Valdybos ataskaita už 2021 m. Ataskaitos įvertinimas.

3. Paskolų komiteto ataskaita už 2021 m. Ataskaitos įvertinimas.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2021 m. ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

5. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Pagėgių kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

7. Informacija nariams dėl Lietuvos Kredito unijų  32 st. 2 dalies įstatymo pažeidimo. (Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas, t. y. dėl jo nebalsuojama).

8. Informuojame visuotinio narių susirinkimo dalyvius, apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą (jei bus mažinami) atsižvelgiant į patirtus Unijos nuostolius, vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2021 m. lapkričio 25 d. priimto nutarimo Nr. 03-201 „Dėl Kredito unijų pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 12 punkto nuostatomis. (Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas, t. y. dėl jo nebalsuojama).

          Atsižvelgiant į šalyje esančią sudėtingą situaciją dėl Covid19 ligos rekomenduojame/prašome  balsuoti raštu iš anksto užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.

Prašymą gauti balsavimo biuletenį rasite ČIA. Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti ČIA, bei Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt, asmeninėje i-Unijos paskyroje arba klientų aptarnavimo vietoje Vilniaus g. 36, Pagėgiai.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2022-03-30 12 val., atsiųsti paštu nurodytu adresu arba nuskenuotus atsiųsti el. paštu: [email protected]         

         Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpos, adresu Vilniaus g. 36, Pagėgiai.

        Neįvykus visuotiniam narių susirinkimui (nesant kvorumui), pakartotinis susirinkimas šaukiamas 2022 m. kovo 31 d. 12.00 val. unijos patalpose, adresu Vilniaus g. 36, Pagėgiai. Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį susirinkimą Raimonda Tutlienė, tel.: 8-441-5710, el. paštas: [email protected]

                                                                                                                           Valdyba

Atgal