Naujienos

Šaukiamas Pagėgių kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

Informuojame, kad š. m. kovo 26 d. 12 val. Pagėgių kredito unijos patalpose, adresu Vilniaus g. 36, Pagėgiai šaukiamas Pagėgių kredito unijos (į/k 110086753) visuotinis narių susirinkimas.

Numatoma sekanti darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Informacija nariams dėl Lietuvos Kredito unijų 32 st. 2 dalies įstatymo pažeidimo.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną bei draudimą organizuoti tam tikrą laiką trunkantį žmonių susibūrimą iš anksto nustatytu laiku (LR Vyriausybės nutarimas Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.8 p.), prašome Pagėgių kredito unijos narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Prašymą gauti balsavimo biuletenį rasite ČIA. Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti ČIA, bei Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt, asmeninėje i-Unijos paskyroje arba klientų aptarnavimo vietoje Vilniaus g. 36, Pagėgiai.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2021-03-26 12 val. (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, esančią prie kredito unijos lauko durų, atsiųsti paštu nurodytu adresu arba nuskenuotus atsiųsti el. paštu: pagegiai@lku.lt

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos, Pagėgių kredito unijos patalpose, adresu Vilniaus g. 36, Pagėgiai.

Neįvykus 2021-03-26 d. visuotiniam narių susirinkimui (nesant kvorumui), pakartotinis susirinkimas šaukiamas 2021 m. kovo 29 d. 12.00 val. unijos patalpose, adresu Vilniaus g. 36, Pagėgiai, numatant tą pačią darbotvarkę.

Asmuo, įgaliotas teikti informaciją apie šaukiamą visuotinį susirinkimą, Raimonda Tutlienė,

tel.: 8-441-5710, el. paštas: pagegiai@lku.lt

Valdyba

Atgal