Naujienos

Pagėgių Kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Pranešimas pagėgių kredito unijos nariams

Visuotiniame eiliniame pakartotiniame narių susirinkime

Priimti sprendimai

Vadovaujantis LR Kredito unijų įstatymu, informuojame apie 2024-03-28 įvykusiame visuotiniame eiliniame pakartotiniame narių susirinkime priimtus sprendimus:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos ataskaitą įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. ir paskirstytas kredito unijos pelnas.
  5. Patvirtinta 2024 m. pajamų išlaidų sąmatą.
  6. Patvirtinti naujos redakcijos unijos įstatai.
  7. Nariai informuoti apie pajinio įnašų grąžinimą.
  8. Pateikta informacija nariams dėl Lietuvos kredito unijų įstatymo 32 str. 2 dalies.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais Pagėgių kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu – Vilniaus g. 36, Pagėgiai

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją – Raimonda Tutlienė, tel. Nr. 8 (441) 57010, el. paštas [email protected]

Pagėgių kredito unijos valdyba

Atgal