Naujienos

Pagėgių kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Vadovaujantis LR Kredito unijų įstatymu, informuojame apie 2023-04-12 įvykusiame visuotiniame pakartotiniame narių susirinkime priimtus sprendimus:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos ataskaitą įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2022 m. ir paskirstas kredito unijos pelnas.
  5. Patvirtinta 2023 m. pajamų išlaidų sąmatą.
  6. Patvirtinti naujos redakcijos unijos įstatai.
  7. Išrinkta unijos valdyba ir pirmininkas.
  8. Išrinktas unijos paskolų komitetas ir pirmininkas.
  9. Suteikti įgaliojimai valdybai dėl disponavimo turtu viršijančio 1/10 kredito unijos kapitalo.
  10. Pateikta informacija nariams dėl Lietuvos kredito unijų įstatymo 32 str. 2 dalies.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais Pagėgių kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu – Vilniaus g. 36, Pagėgiai

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją – Raimonda Tutlienė, tel. Nr. 8 (441) 57010, el. paštas [email protected]

Pagėgių kredito unijos valdyba

Atgal