Naujienos

Pagėgių kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

PAKARTOTINIO VISUOTINIO  NARIŲ SUSIRINKIMO ĮVYKUSIO 2022-03-31 PRIIMTI SPRENDIMAI

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymu, teikiame informaciją apie 2022 m. kovo 31  d. įvykusio Pagėgių kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus.

Šis pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas vyko įvertinus, kad visais darbotvarkėje nurodytais klausimais kredito unijos nariai balsavo tik raštu, atvykusių į susirinkimą narių nebuvo.

Kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje paskelbtais klausimais 232 kredito unijos narių balsavo raštu (232 balsų).

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2021 m. įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos ataskaita už 2021 m. įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita už 2021 m. įvertinta teigiamai.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. patvirtintas. Nutarimas dėl pelno paskirstymo priimtas.
  5. Patvirtinta 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.
  6. Patvirtinti naujos redakcijos Pagėgių kredito unijos įstatai.
  7. Pateikta informacija dėl Lietuvos kredito unijų 32 st. 2 dalies įstatymo pažeidimo.
  8. Visuotinio narių susirinkimo dalyviai informuoti apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą, atsižvelgiant į patirtus Unijos nuostolius, vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2021 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 03-201 „Dėl Kredito unijų pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 12 punkto nuostatomis.

Kredito unijos nariai su Visuotinio narių susirinkimo nutarimų dokumentais išsamiai gali susipažinti Kredito unijos patalpose adresu: Vilniaus g. 36, Pagėgiai.

Pagėgių kredito unijos valdybos pirmininkė

ir administracijos vadovė Raimonda Tutlienė

Atgal