Naujienos

Pagėgių kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Šis pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas vyko įvertinus, kad visais darbotvarkėje nurodytais klausimais kredito unijos nariai balsavo tik raštu, atvykusių į susirinkimą narių nebuvo.

Kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje paskelbtais klausimais 275 kredito unijos narių balsavo raštu (275 balsų).

Kvorumas yra, kredito unijos nariams apie eilinio visuotinio narių susirinkimo laiką ir vietą pranešta laiku ir tinkamai.

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas. Nutarimas dėl pelno paskirstymo priimtas.
  5. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata patvirtinta.
  6. Pateikta informacija dėl Lietuvos kredito unijų 32 st. 2 dalies įstatymo pažeidimo.

Daugiau informacijos kreipkitės į Pagėgių kredito unijos administraciją adresu:

Vilniaus g. 36, Pagėgiai

Tel. pasiteiravimui: 8 (441) 57010

Atgal