Tapkite kredito unijos nariu(-e)

Kredito unijos nariu gali tapti fizinis asmuo, atitinkantis bent vieną iš nurodytų narystės kriterijų:

 • Gyvena, dirba arba mokosi Lietuvos Respublikos savivaldybės, kurioje įregistruota kredito unijos buveinė, teritorijoje ar kitų kredito unijos įstatuose nurodytų savivaldybių, kurios ribojasi su šia savivaldybe, teritorijose.
 • Yra jau esamo kredito unijos nario sutuoktinis (sugyventinis), kartu gyvenantis vaikas (įvaikis), tėvas (įtėvis), neatsižvelgiant į aukščiau nurodytą kriterijų.

Jūsų patogumui, kredito unijos nariu galite tapti dviem būdais:

Atvykus į kredito uniją:

1. Atvykite į kredito uniją ar unijos nutolusią kasą su asmens tapatybės dokumentu. Taip pat Jums reikės dokumento, patvirtinančio Jūsų gyvenamąją, studijų ar darbo vietą kredito unijos veiklos teritorijoje arba kaimyninėje savivaldybėje.

Kredito unijų kontaktai

2. Pateikite dokumentus:

 • prašymą tapti unijos nariu;
 • „Pažink savo klientą“ anketą;
 • asmens duomenų tvarkymo formą.

3. Nustatoma Jūsų tapatybė nuotoliniu būdu ir priimamas sprendimas dėl narystės unijoje.

4. Įsigykite pajų ir sumokėkite stojimo mokestį, jeigu toks yra taikomas. Mūsų kredito unijoje taikomas pagrindinio pajaus dydis – Nuo 28,96 EUR.

Nuotoliniu būdu, neatvykus į kredito uniją:

1. Norėdami tapti nariu, telefonu arba elektroniniu paštu kreipkitės į kredito uniją. Jums reikės turėti:

 • galiojantį asmens tapatybės dokumentą;
 • kompiuterį, telefoną ar kitą išmanųjį įrenginį su vaizdo kamera;
 • vieną iš identifikavimo priemonių: mobilųjį parašą arba kvalifikuotą „Smart-ID“ paskyrą.

Kredito unijų kontaktai

2. Atsakingas kredito unijos darbuotojas Jus supažindins su narystės sąlygomis ir kriterijais, sutartu elektroniniu kanalu Jums pateiks užpildyti ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti reikalingas dokumentų formas:

 • prašymą tapti unijos nariu;
 • „Pažink savo klientą“ anketą;
 • asmens duomenų tvarkymo formą.

3. Nustatoma Jūsų tapatybė nuotoliniu būdu ir priimamas sprendimas dėl narystės unijoje.

4. Įsigykite pajų ir sumokėkite stojimo mokestį, jeigu toks yra taikomas. Mūsų kredito unijoje taikomas pagrindinio pajaus dydis – Nuo 28,96 EUR.

Kas yra pajus ir kodėl būtina jį įsigyti?

Unija yra kooperatinė finansų įstaiga – visi nariai kartu yra ir unijos savininkai. Pajus paverčia Jus kredito unijos dalininku ir bendrasavininkiu. Iš pajų sudaromas kredito unijos kapitalas. Unija yra bendra narių nuosavybė, todėl jos tikslai visada orientuoti į vertės kūrimą nariams ir bendruomenei, o ne į pelną. Įnašas už pajų grąžinamas išstojant iš unijos.

Kodėl galiu tapti tik tam tikrų kredito unijų nariu?

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, unijos nariu gali tapti tik jos arba kaimyninėje savivaldybėje gyvenantis, registruotas, studijuojantis ar dirbantis asmuo. Kredito unijos yra kooperatinės ir į bendruomenes orientuotos įstaigos. Bet koks unijų pelnas nepalieka Jūsų regiono ir yra naudojamas teikti finansines paslaugas Jums ir Jūsų kaimynams, artimiesiems ir bendruomenės nariams.